Criteria om u bij de GVAA aan te sluiten

  • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor Advocaten, kantoorhoudende, werkzaam en/of woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek, die tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat uitoefenen.

  • Het lid dient zich tenminste een kwart van de voor praktijkuitoefening als advocaat beschikbare tijd bezig te houden met het Arbeidsrecht, dan wel ten genoegen van het bestuur aannemelijk te maken dat zij over bijzondere kennis van en ervaring in de Arbeidsrechtelijke praktijk beschikt, zodanig dat zij of hij daardoor in staat is de Arbeidsrecht praktijk op het niveau van een daarin gespecialiseerde Advocaat uit te oefenen.

  • Tevens kunnen als lid toegelaten worden personen, werkzaam of woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek, die het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties – bijvoorbeeld regelmatige publicaties in arbeidsrechtelijke bladen – en/of relevante docentschappen.

Aspirant Leden

Advocaten die niet aan de toelatingseisen voldoen, kunnen aspirant-lid van de vereniging worden. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. Aspirant-leden dienen ten minste drie jaar als advocaat ingeschreven te zijn. De algemene vergadering kan bepalen, dat om aspirant-lid te worden zij of hij aan een opleiding moet hebben deelgenomen. Een besluit om deze eis aan aspirant-leden te stellen, heeft een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden nodig.

Wilt u zich bij de GVAA aansluiten?

Vul aub het onderstaande formulier in.

Wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

CONTACT