Loading...
Lidmaatschap 2017-04-23T01:40:34+00:00

CRITERIA OM U BIJ GVAA AAN TE SLUITEN

  • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor advocaten, kantoorhoudende, werkzaam en/of woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek, die tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat uitoefenen.

  • Het lid dient zich tenminste een kwart van de voor praktijkuitoefening als advocaat beschikbare tijd bezig te houden met het arbeidsrecht, dan wel ten genoege van het bestuur aannemelijk te maken dat zij over bijzondere kennis van en ervaring in de arbeidsrechtelijke praktijk beschikt, zodanig dat hij daardoor in staat is de arbeidsrecht praktijk op het niveau van een daarin gespecialiseerde advocaat uit te oefenen.

  • Tevens kunnen als lid toegelaten worden personen, werkzaam of woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek, die het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties – bijvoorbeeld regelmatige publicaties in arbeidsrechtelijke bladen – en/of relevante docentschappen.

ASPIRANT LEDEN

Advocaten die niet aan de toelatingseisen voldoen, kunnen aspirant-lid van de vereniging worden. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. Aspirant-leden dienen ten minste drie jaar als advocaat ingeschreven te zijn. De algemene vergadering kan bepalen, dat een aspirant-lid om lid te worden aan een opleidingsprogramma moet hebben deelgenomen. Een besluit ertoe strekkende deze eis aan aspirant-leden te stellen, behoeft een meerderheid van 2/3e van de aanwezige leden.

WILT U ZICH BIJ GVAA AANSLUITEN

Vul dan het onderstaande formulier in en wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug

CONTACT