WERKGEVERS

 • Disfunctioneren  en verstoorde arbeidsrelatie

 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie  zieke werknemer

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

 • Reorganisatie en sociaal plan

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV

 • Ontslag op staande voet

 • Opstellen van arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

 • CAO-kwesties

 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden regelingen

 • Medezeggenschap

 • Flexibele contracten

 • Pensioenregeling

 • Overgang van onderneming

Lees Meer

WERKNEMERS

 • Disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

 • Ontslag op staande voet

 • Sociale zekerheden en uitkeringen

 • Demotie

 • Demotie of functiewijziging

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door kantonrechter

 • Beoordeling van arbeidsovereenkomst

 • Reorganisatie en boventallig volgens Sociaal Plan

 • Pensioenkwesties

 • Opzegtermijn en opzegging van de arbeidsoverenkomst

 • Ontslagvergoeding (transitie- en billijke vergoeding)

 • Wijzigen arbeidsvoorwaarden  

 • Flexibel werken

Lees Meer

Neem contact op

Neem voor al uw vragen over het Arbeidsrecht contact met ons op.

Wij verbinden u aan een GVAA Advocaat die u het beste kan helpen.

CONTACT