Home 2017-07-22T22:36:46+00:00

WIE WIJ ZIJN

De Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten is een organisatie van en voor arbeidsrechtadvocaten in Gooi en Vechtstreek die door kennisdeling de kwaliteit van dienstverlening aan klanten in Gooi en Vechtstreek stimuleert en bewaakt.

LEES MEER

WAT WIJ DOEN

Voor welke zaken kan ik bij de GVAA-advocaat terecht? Leden van de Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten kunnen u op basis van hun deskundigheid adviseren en bijstaan bij alle denkbare onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht.

LEES MEER

WIJ ZIJN ER VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

WERKGEVERS

 • Disfunctioneren  en verstoorde arbeidsrelatie

 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie  zieke werknemer

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de rechter

 • Ontslag op staande voet

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via het UWV

 • Reorganisatie en sociaal plan

 • Opstellen van arbeidsovereenkomst of beëindgingsovereenkomst

 • CAO-kwesties

 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden regelingen

 • Medezeggenschap-

 • Flexibele contracten

 • Pensioenregeling

LEES MEER

WERKNEMERS

 • Disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

 • Ontslag op staande voet

 • Sociale zekerheden en uitkeringen

 • Demotie

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door kantonrechter

 • Beoordeling van arbeidsovereenkomst

 • Reorganisatie en boventallig volgens Sociaal Plan

 • Opstellen arbeidsovereenkomst

 • Opzegtermijn en opzegging van de arbeidsoverenkomst

 • Ontslagvergoeding (transitie- en billijke vergoeding)

 • Wijzigen arbeidsvoorwaarden  

 • Flexibel werken

LEES MEER

HEEFT U EEN VRAAG OP HET GEBIED VAN ARBEIDSRECHT?

Vraag het aan een GVAA advocaat

NEEM CONTACT OP

Neem voor al uw vragen over arbeidsrecht contact met ons op en wij verbinden u aan een GVAA advocaat die u het best kan helpen

CONTACT